BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN BEKLENEN NE ?
     Bu Anayasa değişikliği İle; Türk devletinin aşağıdan yukarıya hartdiskinin tamamının formatlanıp, 1923 yada en iyi ihtimalle 1982 model ayarlarına dönüşünü sağlayacak bir çıkış imkanı amaçlanmaktadır. Bu açıdan bakacak olursak şöyle bir değerlendirme de yapabiliriz. İmparatorluk sonrası devletimizi yapılandırırken, insanlık alemindeki evrilmeyi de nazara alan ve Mustafa Kemal'in şahsında Tecessüm eden kurucu irade, bulunduğu çağın modern gereklerine uygun olarak,Devleti bir ölümlünün üzerine inşa eden yaklaşımdan uzaklaşıp kurumsal bir kimlik kazanması yönünde düzenlemeler yapmış ve bu meyanda devletin sigortası niteliğinde aleni veya örtülü bir çok kurumu da oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin ikinci kurucu iradesinin tezahürü de diyebileceğimiz, 12 Eylül harekatı ile yönetimde gördüğümüz Evren paşa ve arkadaşları, bu kurumsal devlet anlayışını biraz daha güçlendirip, kurullu ve kurumlu yapıyı öne çıkartmışlar, Toplum nizamı, muasır medeniyet Ülkü'sü ve devletin bekası açısından hayati önem verdikleri bu kurumların, görevlerinin amacına uygun icrası maksadıyla kendi içinde Gaz / fren / Balata ilişkisi de diyebileceğimiz güçlü bir sigorta sistemi de getirmişlerdir. Lakin. !!!!! Dünyanın hızının da fevkinde bir seyir yaşayan ülkemizde, üçüncü bir kurucu irade ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur. Türk Devletinin tarihi müktesebatının da ötesinde özüyle mündemiç Ve de daima iktidar olmak ihtiyacı olmayan muktedir kurucu aklı, !!!!! Bu ihtiyacın nereden ve neden zuhur ettiğine bakmaksızın, mevcut parlementer yapı ve hali hazır parlementonun, kurucu akıl olarak hareket etmesini ve üçüncü kurucu akıl olup, Devleti bir sonraki yüzyıla taşıyacak zaruretleri temin etmesini beklemektedir. Şayet bu mümkün olamayacak ise; Türk devlet mefkûresinin bilinen beşbin yıllık tarih macerasının ışığında şu hakikata uyanmamız mutlak ve mukadderdir. Tebasının ekseriyeti, Türkiye Cumhuriyetini kuran Anadolu ve Rumeli'nin Müslüman ahalisinden oluşan Türk Devletinin, tarihi müktesebatının da ötesinde özüyle mündemiç, iktidar Laz'ım olmaksızın her daim muktedir olan, canlı kurucu aklı devreye girecektir. ANLAMA YETİSİ OLANLAR İÇİN NOT ; 1- Türk kavramının alfabetik harf diziminden müteşekkil olmayıp lügatları aşan bir anlamı bulunduğu gibi,Türk Devleti de sanıldığı veya film kurgularında gösterildiği kadar sığ olmayıp, derinliği en yalın söyleyişle, bu yönünü teste Kalkan'ların bilahare anlatabilme imkanı bulamadıkları kadardır. 2- Bu değişikliğin de, sistemi bir faninin üzerine inşa ettiğini görenler,!!!! Metin içinde geçen "Bu Anayasa değişikliği İle; Türk devletinin aşağıdan yukarıya hartdiskinin tamamının formatlanıp, 1923 yada en iyi ihtimalle 1982 model ayarlarına dönüşünü sağlayacak bir çıkış imkanı amaçlanmaktadır. " Başlangıç cümlesini ve " Bu ihtiyacın nereden ve neden zuhur ettiğine bakmaksızın, mevcut parlementer yapı ve hali hazır parlementonun, Kurucu akıl olarak hareket etmesini ve üçüncü kurucu akıl olup, Devleti bir sonraki yüzyıla taşıyacak zaruretleri temin etmesini beklemektedir." Cümlesini tekraren okuyabilirler. Tuğrul Kutluk ŞAAD

Eklenme Tarihi : 10.1.2017 11:58:43 ... Okunma Sayısı : 1415 ...
alacam55.com - duyuru
.:: Diğer Duyuru Başlıkları ::.
» BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN BEKLENEN NE ?  10.1.2017 11:58:43
» Türkçüler Günü  3.5.2013 18:33:58
» ALAÇAM-YAKAKENT TARİHİNDEN KESİTLER  10.4.2012 13:46:46